Disclaimer

Deze website is eigendom van de Aerial Access B.V. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan. Aerial Access B.V. is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Ook niet voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

De internetsite is ontwikkeld voor Aerial Access B.V. om klanten, gebruikers en andere geïnteresseerden te informeren over onze producten en diensten. Aerial Access is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Almere, Nederland nr. 73983047. Onze bedrijfslocatie is gevestigd op de Trawlerkade 60, 1976 CC IJmuiden, Nederland.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op (het gebruik van) de website aerial-access.com ("website") en elke bijbehorende pagina van Aerial Access B.V. Wij verzoeken u de disclaimer zorgvuldig te lezen en door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Getoonde informatie

De informatie op de website is met grote zorg samengesteld, maar de mogelijkheid bestaat dat de getoonde informatie niet actueel, correct en/of volledig is. De getoonde of van de website gedownloade informatie en de merknaam en logo's zijn auteursrechtelijk beschermd. De informatie op de website mag alleen worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik.

Informatie van derden

Aerial Access maakt gebruik van hyperlinks naar content van derden in een aantal nieuwsartikelen en links. Deze websites worden niet door Aerial Access onderhouden en deze verwijzingen worden alleen ter informatie aangeboden. De selectie van de internetsites waarnaar wij verwijzen is uiterst zorgvuldig, maar wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze internetsites.

Over de disclaimer

Aerial Access B.V. behoudt zich het recht om zonder nadere aankondiging deze disclaimer aan te passen en heeft te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen in de inhoud en/of toegang tot de website. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht u vragen hebben over onze opmerkingen dan helpen wij u graag, stuur uw verzoek naar info@aerial-access.com

Namens de directie van Aerial Access B.V.